Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Anaokulu Açmak – Kreş Açma Yönetmeliği

Anaokulu Kreş Açmak

Anaokulu açmak için izin alabilmek ve anaokulu açabilmek için gerekenleri aşağıda özetledik.

Anaokulu Açmak İçin Nereye Başvurulur?

Anaokulu açmak için kullanacağınız bina için belediyeden ve de Milli Eğitim Bakanlığı‘ndan izin alabilmeniz adına belirli gereklilikler bulunmaktadır.

Anaokulu Açma Şartları

Anaokulu/kreş açma izni alabilmek İçin en başta bina için şu şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

 • Bina yangın ve deprem yönetmeliğine uygun olmalıdır. İtfaiye Uygunluk Raporu alımına uygun olmalıdır. (Uygunluk Kontrolü için Buraya Tıklayarak Bizimle İrtibata Geçebilisiniz.)
 • 3 kattan fazla alanı kullanıma açacaksanız asansör şartı vardır.
 • Apartmana açmayı planlıyorsanız tüm sakinlerin onayını almalısınız.
 • Binanın oda sayısının anaokulu açmak için gerekli alanlara elverişli olması gereklidir.
 • Noterden yazılacak kira sözleşmesi
 • Çocuk başına 1.5 metrekare bahçe alanına sahip olması gerekmekte.

Anaokulu Açma Yönetmeliği

Anaokulu açmak için güncel yönetmelikten öncelikli kısımları sizler için aşağıda yayınladık.

Kuruluş Olarak Kullanılacak Binanın Ve Yerinin Seçiminde Aşağıdaki Hususlara Uyulur:

 • Kuruluşun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olur. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz.
 • Kuruluş müstakil veya çok katlı bir binanın zemin katında veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir. Çocuklar için kullanılacak tüm odalar aydınlık, ferah, gün ışığı alacak şekilde pencereli olur ve doğal aydınlanması sağlanır. Odalar çocukların sağlığının olumsuz etkilenmemesi için nemsiz olur. Bodrum kat, yol seviyesinin altında bulunan kat veya çatı katı kapasiteye dâhil edilmez.
 • Kuruluş binası veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek, fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletme bulunamaz. Kuruluş çevresinde fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunması halinde, ilgili mevzuat hükümlerine ve Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumlardan alınır.
 • Kuruluş binası veya bitişiğinde baz istasyonu bulunamaz. Kuruluş çevresinde baz istasyonunun olması halinde, sağlık ve güvenlik yönünden uygun mesafelerin alınıp alınmadığına dair rapor bu konuda yetkili kurumdan alınır.
 • Kuruluş ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri ve benzeri umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.
 • Özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinin, aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde, her kuruluş bağımsız bölüm ve dairelerden oluşur, giriş ve çıkış kapıları ayrı olur; ancak binanın giriş kapısı ortak kullanılabilir.
 • Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılmak istenmesi durumunda, bina ana giriş kapısından ayrı kuruluşa ait bir giriş ve çıkış kapısı bulunur.
 • Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur. (Bilirkişilik ve Danışmanlık için Buraya Tıklayarak Bizimle İrtibata Geçebilirsiniz)
 • Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir. Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır; yetkili kişilerce bakımı, onarımı, kontrolü yapılır ve işletilmesi sağlanır.

Kuruluş Binasında Olması Gereken Özellikler Şunlardır:

 • Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.
 • Oyun, etkinlik, uyku, çalışma ve dinlenme odaları bol ışık almalıdır.
 • Çocukların kullandığı, oyun, uyku, çalışma odalarının kapıları içerden dışarıya açılır şekilde olmalıdır.
 • Çocukların oyun oynadığı ve etkinlik yaptığı odaların zemini mutlaka yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.
 • Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmeli ve zemin anti bakteriyel malzemeyle kaplanmalıdır. Çocukların oturarak oynamaları ve etkinlikler için, bazı bölümlere minder veya antialerjik halı konulabilir.
 • Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.
 • Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun ve psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı nitelikteki, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında belirtilen eşyalar ve eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.
 • Gruplarda okul öncesi eğitim programına uygun olarak blok, dramatik oyun, kitap, müzik, sanat, fen öğrenme merkezleri, kum ve su masası bölümü oluşturulmalıdır.
 • Malzemelerin ve oyuncakların konulduğu dolap ve raflar, çocukların rahatça ulaşabileceği bir seviyede olmalıdır.
 • Çocukların günlük etkinliklerini yaptıkları masalar ve sandalyeler, plastik veya ahşap malzemeden yapılmalı ve çocuk boyuna uygun olmalıdır.
 • Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu bulunmalıdır.
 • Kuruluşta ısıtma çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde, kaloriferle, merkezi sistem ile veya iklim koşullarına göre klima ile yapılabilir. Isıtma elektrikli cihaz, odun ve kömürlü soba ile yapılamaz. Odalarda ısıölçer bulunur ve 20-28 derece ortalama bir sıcaklık sağlanır.
 • Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde, 25-30 cm yüksekliğinde kampet kullanılabilir. Ranza kullanılmaz. Yatak takımları değiştirilerek hijyen sağlanır.
 • Kuruluşta, her 20 çocuğa bir tuvalet ile lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. 36 aya kadar olan çocuklar için klozet adaptörü kullanılır ancak portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüplerinde, kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır. Tuvalet zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Kuruluşlarda personelin tuvaleti çocuklardan ayrı olmak zorundadır.
 • Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı ve ayrı bir yemek odası olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfak zemini kaymaz seramikten döşenir veya kaymayan paspas serilir. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.
 • Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınır ve mutfakta aspiratör bulundurulur.
 • 0-36 aylık çocuklar için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde alt değiştirme masası ile kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulundurulur. Her bebeğin özel eşyası ayrılır, başka bebekler için kullanılmaz. Bebeklerin düzenli olarak altları değiştirilir, gerekli hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edilir.
 • 0-36 aylık çocukların mamalarının ve yemeklerinin hazırlanması için gerekli her türlü araç ve gereç bulundurulur. Kullanılan araç ve gereçler sağlığa zarar vermeyecek maddelerden seçilir. Bu araç ve gereçler, düzenli bir biçimde sterilize edilir. Bu yaş grubu için yeterince mama sandalyesi bulundurulur.
 • Çocukların kullandıkları merdivenlerin yüksekliği ve tutma yerleri çocuk boylarına göre yapılmalıdır. Merdivenlerin eğimi çocukların kullanımına uygun olmalıdır.
 • Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar, çocukların rahatça ulaşabileceği seviyede olmalıdır.
 • Kuruluşta, kapasiteye göre ayakkabılık ve portmanto olmalıdır. Ayakkabılık ve portmanto çocukların rahatça ulaşabileceği seviyede olmalıdır.
 • Kuruluşta, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulundurulur.
 • Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değişimlerini izlemeleri, sebze yetiştirmelerini sağlayacak uygulama bahçesi veya alanı oluşturulabilir. Bahçede, çocukların kuruluş dışına kontrolsüz çıkmalarını önleyecek tedbirler alınmalıdır.
 • Kuruluşun her türlü tesisatı, temiz ve düzenli olmalıdır. Kuruluşta çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin bir talimat veya yönerge bulunmalıdır.
 • Kuruluşta hafif bedensel engelli olan çocukların olması halinde, bina girişlerinden en az biri, düz veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanır ve özel tuvalet bulunur.
 • Kuruluşun kurumsal kimlik kılavuzunda belirtilen standartlara uygun bir tabelası bulunur.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

140 yanıt

 1. Эта статья превзошла мои ожидания! Она содержит обширную информацию, иллюстрирует примерами и предлагает практические советы. Я благодарен автору за его усилия в создании такого полезного материала.

 2. Статья представляет аккуратный обзор современных исследований и различных точек зрения на данную проблему. Она предоставляет хороший стартовый пункт для тех, кто хочет изучить тему более подробно.

 3. Я очень доволен, что прочитал эту статью. Она оказалась настоящим открытием для меня. Информация была представлена в увлекательной и понятной форме, и я получил много новых знаний. Спасибо автору за такое удивительное чтение!

 4. Вместо этого, вы можете указать произвольный адрес электронной почты., и отправитель будет указан как “CandyMail.org”.

 5. Эта статья является примером качественного исследования и профессионализма. Автор предоставил нам широкий обзор темы и представил информацию с точки зрения эксперта. Очень важный вклад в популяризацию знаний!

 6. Я ценю балансировку автора в описании проблемы. Он предлагает читателю достаточно аргументов и контекста для формирования собственного мнения, не внушая определенную точку зрения.

 7. Это позволяет читателям самостоятельно сформировать свое мнение и оценить представленные доводы.

 8. Аргументы подкреплены фактами и исследованиями, что позволяет читателям рассмотреть разные стороны вопроса.

 9. Я оцениваю тщательность и точность, с которыми автор подошел к составлению этой статьи. Он привел надежные источники и представил информацию без преувеличений. Благодаря этому, я могу доверять ей как надежному источнику знаний.

 10. Информационная статья предлагает всесторонний обзор ситуации, с учетом разных аспектов и аргументов.

 11. Эта статья просто великолепна! Она представляет информацию в полном объеме и включает в себя практические примеры и рекомендации. Я нашел ее очень полезной и вдохновляющей. Большое спасибо автору за такую выдающуюся работу!

 12. Статья представляет обширный обзор темы и учитывает ее исторический контекст.

 13. Я прочитал эту статью с огромным интересом! Автор умело объединил факты, статистику и персональные истории, что делает ее настоящей находкой. Я получил много новых знаний и вдохновения. Браво!

 14. Это позволяет читателям самостоятельно оценить представленную информацию и сделать информированные выводы.

 15. Автор представляет сложные понятия в понятной и доступной форме, что erleichtert das Verständnis.

 16. Статья представляет анализ разных точек зрения на проблему, что помогает читателю получить полное представление о ней.

 17. Я чувствую, что эта статья является настоящим источником вдохновения. Она предлагает новые идеи и вызывает желание узнать больше. Большое спасибо автору за его творческий и информативный подход!

 18. Эта статья просто великолепна! Она представляет информацию в полном объеме и включает в себя практические примеры и рекомендации. Я нашел ее очень полезной и вдохновляющей. Большое спасибо автору за такую выдающуюся работу!

 19. Эта статья превзошла мои ожидания! Она содержит обширную информацию, иллюстрирует примерами и предлагает практические советы. Я благодарен автору за его усилия в создании такого полезного материала.

 20. I’m curious to find out what blog system you are working with?
  I’m having some small security issues with my latest site and
  I would like to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?

 21. Автор представляет информацию в организованной и последовательной форме, что erleichtert das Verständnis.

 22. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or
  tips. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 23. I do trust all the ideas you’ve offered in your post. They’re really
  convincing and can definitely work. Still, the posts are
  very brief for beginners. Could you please extend them a little
  from next time? Thank you for the post.

 24. Автор представляет свои идеи объективно и не прибегает к эмоциональным уловкам.

 25. Автор представляет разнообразные точки зрения на проблему, что помогает читателю получить обширное представление о ней.

 26. What’s up Dear, are you in fact visiting this web page regularly,
  if so then you will definitely get nice know-how.

 27. Я оцениваю использование автором разнообразных источников, что позволяет получить всестороннюю информацию.

 28. Мне понравилось разнообразие рассмотренных в статье аспектов проблемы.

 29. Я восхищен этой статьей! Она не только предоставляет информацию, но и вызывает у меня эмоциональный отклик. Автор умело передал свою страсть и вдохновение, что делает эту статью поистине превосходной.

 30. Hello fantastic website! Does running a blog like this require a massive amount work? I have no expertise in coding however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic however I just needed to ask. Thanks! Это сообщение отправлено с сайта https://ru.gototop.ee/

 31. It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you
  shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this.
  Thanks for sharing.

 32. Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is just great and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 33. Unquestionably believe that that you stated. Your favourite reason appeared to be on the web the simplest thing to be mindful of. I say to you, I certainly get irked while other people think about worries that they plainly don’t recognize about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole thing with no need side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 34. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good blog!

 35. Hi there! This article couldn’t be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will forward this information to him. Pretty sure he will have a great read. Many thanks for sharing!

 36. It’s remarkable to pay a visit this site and reading the views of
  all friends regarding this article, while I am also keen of getting know-how.

 37. Strong Emphasis on Privacy: CandyMail.org takes privacy seriously, employing state-of-the-art encryption methods to protect user data. When composing an email, the service ensures that all messages are encrypted end-to-end, preventing unauthorized access or interception. Additionally, CandyMail.org does not store any personal information about its users, ensuring their anonymity and providing a secure environment for confidential communication.

 38. Hello there I am so excited I found your site, I really found
  you by mistake, while I was browsing on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a
  incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read through it all at the minute but I have saved it
  and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the fantastic b.
  powered by GoToTop.ee
  https://ru.gototop.ee/

 39. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to browse your
  website on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

  powered by GoToTop.ee
  https://ru.gototop.ee/

 40. Greetings I am so happy I found your weblog, I really found you
  by mistake, while I was researching on Google for something else, Regardless I
  am here now and would just like to say thanks for
  a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to read through it all at the minute but I have saved it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a lot more, Please do keep up the great job.

  powered by GoToTop.ee
  https://ru.gototop.ee/

 41. Разрешение на строительство — это публичный удостоверение, предоставляемый управомоченными учреждениями государственного аппарата или субъектного управления, который допускает начать строительную деятельность или выполнение строительного процесса.
  Разрешение на строительство утверждает законодательные принципы и условия к строительным работам, включая узаконенные типы работ, разрешенные материалы и приемы, а также включает строительные нормы и комплекты безопасности. Получение разрешения на стройку является обязательным документов для строительной сферы.

 42. Разрешение на строительство — это государственный удостоверение, выписываемый официальными ведомствами государственного аппарата или местного самоуправления, который предоставляет начать возведение или осуществление строительных операций.
  Разрешение на строительство устанавливает юридические положения и требования к возведению, включая узаконенные виды работ, приемлемые материалы и методы, а также включает строительные регламенты и комплексы охраны. Получение разрешения на возведение является необходимым документов для строительной сферы.

 43. Быстровозводимые здания – это актуальные конструкции, которые различаются большой скоростью возведения и гибкостью. Они представляют собой конструкции, образующиеся из предварительно произведенных составляющих или блоков, которые способны быть скоро установлены на участке застройки.
  Металлокаркас здания из сэндвич панелей владеют податливостью а также адаптируемостью, что дает возможность легко менять а также адаптировать их в соответствии с интересами клиента. Это экономически лучшее а также экологически стабильное решение, которое в последние годы приняло маштабное распространение.

 44. Быстромонтируемые здания – это прогрессивные здания, которые различаются повышенной скоростью установки и гибкостью. Они представляют собой здания, состоящие из эскизно выделанных составных частей или же компонентов, которые способны быть скоро собраны в участке строительства.
  Изготовление быстровозводимых зданий из металлоконструкций располагают гибкостью и адаптируемостью, что разрешает легко изменять а также трансформировать их в соответствии с потребностями покупателя. Это экономически результативное и экологически долговечное решение, которое в последние годы приобрело маштабное распространение.

 45. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir