Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Bayrampaşa Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Bayrampaşa Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Bayrampaşa Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bayrampaşa Belediyesi

 • Vergi Levhası (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)
 • İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı Aslı
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • 6 kg.Yangın Söndürücü Faturasının Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı
 • Doktor Raporu
 • Devirler İçin Noterden Devir Sözleşmesi
 • Muvafakatname (Kat malikleri oy çokluğu kararı)
 • Özel Yapı Şeklini Gerektiren Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne müracaatla yatırılmaktadır.)
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bayrampaşa Belediyesi

 • Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise ilaveten maliye yoklama fişi)
 • Tapu Fotokopisi
 • İskan Fotokopisi (12/10/2004 yılından sonra yapılan binalarda)
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıs ise)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs ise)
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • Şirket Müdürünün Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirket ise)
 • 6 kg.Yangın Söndürme Cihazının Faturasının Fotokopisi
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Ustalık Belgesi (Kasap, Kuaför, Berber, Çilingir vb.)
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne müracaatla yatırılmaktadır.)
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bayrampaşa Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu
 • Tapu Fotokopisi(Akıllı Kent Hizmet Masası’ndan temin edilebilir)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (Akıllı Kent Hizmet Masası’ndan temin edilebilir) veya Yapı Ruhsatı (12.10.2004’ten önce yapılan binalarda iskan belgesi yok ise)
 • Kira Kontratı (Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir)
 • Vergi Levhası Fotokopisi (Şube ise maliye yoklama fişi)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İmza Sirküleri(Aslı ile birlikte fotokopi ibraz edilirse fotokopi yeterlidir) (Şirket ise)
 • Ç.T.V. ve İş Yeri Açma Harcı Makbuz Fotokopileri (İlgili harçlar Belediyemiz İşletme Müdürlüğüne müracaatla yatırılmaktadır.)
 • Yangın Söndürücü Makbuz Fotokopisi (Her 200 m² için 6 kg yangın söndürücü)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs ise)
 • İtfaiye raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email