Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Büyükçekmece Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Büyükçekmece Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Büyükçekmece Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Büyükçekmece Belediyesi

 • E-Vergi Levhası Sorgulaması
 • Tapu Fotokopisi (Tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Sözleşmesi (Sözleşmenin aslı kontrol edildikten sonra Büyükçekmece Müdürlüğünce fotokopisi çekilecektir.)
 • Muvafakatname (İş yeri Tapuda Mesken ise; Kat Maliklerinden oy birliği (%100) ile alınacaktır.)
 • Oda Kayıt Belgesi (Şirket ise)
 • Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi istenen yerler internet sitemizde mevcuttur.)
 • E-ticaret sicil gazetesi sorgulaması Müdürlüğümüzce yapılacaktır. (Şirket ise)
 • Vekâletname ve imza sirküsü (Belgelerin aslı getirilecek.) (Şirket ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Faaliyet Konusuna Göre Ek Evraklar Ve Proje İstenebilir

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Büyükçekmece Belediyesi

 • E-Vergi Levhası Sorgulaması
 • Tapu Fotokopisi (Tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Sözleşmesi (Sözleşmenin aslı kontrol edildikten sonra Büyükçekmece Müdürlüğünce fotokopisi çekilecektir.)
 • Muvafakatname (İş yeri Tapuda Mesken ise; Kat Maliklerinden oy birliği (%100) ile alınacaktır.)
 • Oda Kayıt Belgesi (Şirket ise)
 • Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi istenen yerler internet sitemizde mevcuttur.)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • E-ticaret sicil gazetesi sorgulaması Müdürlüğümüzce yapılacaktır. (Şirket ise)
 • Vekâletname ve imza sirküsü (Belgelerin aslı getirilecek.) (Şirket ise)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Büyükçekmece Belediyesi

 • E-Vergi Levhası Sorgulaması
 • Tapu Fotokopisi (Tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Sözleşmesi (Sözleşmenin aslı kontrol edildikten sonra Büyükçekmece Müdürlüğünce fotokopisi çekilecektir.)
 • Muvafakatname (İş yeri Tapuda Mesken ise; Kat Maliklerinden oy birliği (%100) ile alınacaktır.)
 • Oda Kayıt Belgesi (Şirket ise)
 • Ustalık Belgesi (Ustalık belgesi istenen yerler internet sitemizde mevcuttur.)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • E-ticaret sicil gazetesi sorgulaması Müdürlüğümüzce yapılacaktır. (Şirket ise)
 • Vekâletname ve imza sirküsü (Belgelerin aslı getirilecek.) (Şirket ise)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email