Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Çekmeköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Çekmeköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Çekmeköy Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Çekmeköy Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır)
 • Kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere)
 • Vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır)
 • Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Mesafe krokisi veya tespit raporu
 • Kolluk görüşü
 • Yapı kullanma izin belgesi
 • 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge
 • Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması
 • Diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün verdiği spor salonu izni vb.)
 • Ustalık belgesi
 • Muvafakatname
 • Mesul müdürlük belgesi
 • Çalışan personel bilgi formu, sağlık raporu (işyerinde bulundurulması), sabıka kaydı (işyerinde bulundurulması)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Çekmeköy Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır)
 • Kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere)
 • Vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır)
 • Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır)
 • Yangın söndürme cihazının faturası
 • Kolluk görüşü
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Muvafakatname
 • 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge
 • Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması
 • Diğer kurumlara ait izin belgesi
 • Mesafe krokisi veya tespit raporu
 • Ustalık belgesi
 • Çalışan personel bilgi formu

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Çekmeköy Belediyesi

 • Başvuru formu
 • Tapu sureti (TAKBİS sisteminden alınır)
 • Kira sözleşmesinin aslı (tasdik edilmek üzere)
 • Vergi levhasının sureti (elektronik ortamdan alınır)
 • Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi (ticaret odasına ait kayıtlar elektronik ortamdan alınır)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Kolluk görüşü
 • Yapı kullanma izin belgesi
 • 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığına dair belge
 • Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması halinde yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması
 • Diğer kurumlara ait izin belgesi (gürültü ölçüm raporu, İSKİ uygunluk raporu, çevre izni, kapasite raporu veya motor beyannamesi, UKOME kararı vb.)
 • Mesafe krokisi veya tespit raporu
 • Muvafakatname
 • Ustalık belgesi
 • Mesul müdürlük belgesi
 • Çalışan personel bilgi formu

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email