Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Esenyurt Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Esenyurt Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Esenyurt Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Esenyurt Belediyesi

 • Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).
 • Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).
 • Vergi Levhası (Aslı Görülecek).
 • Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 • Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası).
 • Konut Bölgesindeki işyerleri Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFAKATNAME.
 • Kira Kontratı (Aslı Görülecek)
 • İskân Belgesi-İmar Müdürlüğünden Tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
 • Tapu Fotokopisi ve Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
 • Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Esenyurt Belediyesi

 • Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).
 • Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).
 • Vergi Levhası (Aslı Görülecek)
 • Şirket İse Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 • Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 • Konut Bölgesindeki işyerleri İçin Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME
 • Kira Kontratı(Aslı Görülecek)
 • İskân Belgesi-İmar Müdürlüğünden Tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
 • Tapu Fotokopisi, Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
 • Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Esenyurt Belediyesi

 • Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
 • Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
 • Vergi Levhası (Aslı Görülecek)
 • Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı
 • Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 • Kira Kontratı(Aslı Görülecek)
 • İskân Belgesi –İmar Müdürlüğünden tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı)
 • Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi
 • Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
 • Sanayi Siciline Ön Kayıt Belgesi – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasının e-hizmetler başlığı altında İl Müdürlüklerine ait hizmetler içerisine başvuru yapmaları(01/07/2017 tarih ve 30111 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email