Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

İtfaiye Raporu Nasıl Alınır?

İtfaiye Raporu Nasıl Alınır?

İtfaiye Raporu (itfaiye uygunluk belgesi) başvuru ve onay süreçleri adım adım şu şekilde gerçekleşmektedir:

İtfaiye Raporu Başvurusu Nereden Yapılır?

İtfaiye raporu başvurusu için; yapılacak işin detaylarını, ad, adres ve irtibat telefon numarasının yazılı olduğu dilekçe ve diğer gerekli belgelerle ilçe belediye başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak işletmeler ilçe belediye başkanlığından ya da ruhsat denetim müdürlüğünden başvuru yapılır.

İtfaiye Raporu İçin Başvuruyu Kimler Yapabilir?

Başvuru şirket adına olacak ise başvuruyu şirket kaşesi ve yetkilisi veya noterden vekaleti olan kişiler, başvuru şahıs adına yapılacak ise şahsın kendisi veya noterden vekaleti olan kişi ya da kişilerce gerçekleştirilir.

İtfaiye Raporu Başvurusu Yapıldıktan Sonraki Süreç Nasıl İşler?

  • Başvuruyu yapan işletmeler programa göre belirlenen tarihte ziyaret edilir. Bu ziyaret esnasında kontrolör tarafından ilgili yerin Binaların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilir.
  • Ziyareti gerçekleştiren kontrolör gerekli tetkikleri (başvuruya konu olan yerin yangın dolapları, yangın hidrantları, su deposu, yangın pompaları, jeneratör, yangın söndürme tüpleri, yangın ihbar butonları, ihbar sistemleri, sprinkler sistemleri, acil çıkış kapıları vs.) gerçekleştirerek raporunu iki kopya halinde hazırlar, bu rapor imza altına alınır ve onay makamının onayına sunulur.
  • Gerçekleştirilen tetkiklerde ilgili yönetmeliğe uygun bulunmayan yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması için 30 gün süre verilir. Bu sürede gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmezse başvuru reddedilir.
  • Onaylanan başvurularda ise imzalı itfaiye raporu bir kopyası belediye başkanlığı kuryesi tarafından ruhsat denetim müdürlüğünden teslim alınır, diğer kurumlara yazılan raporlar ise postalanmak üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Personel ve Kalem Şefliği tarafından teslim alınır.

Onaylanan İtfaiye Raporu Elden Teslim Alınabilir mi?

Başvurularını Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden yapan başvuru sahiplerinden işleri acil olanlara onaylanan rapor örneği teslim edilir. Başvurusunu ilçe belediye başkanlığından yapmış olanlara ise asıl nüsha teslim edilmemektedir.

İtfaiye Raporu Almak Ne Kadar Sürer?

İlgili süreçte başvuru yapılmasını takiben ortalama 15 gün içerisinde tetkik gerçekleştirilmekte olup, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü‘nün işyerinin gerekli tetkikini sağlayarak yasal cevap verme süresi 30 gündür.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email