İtfaiye Raporu

Yapılar için iskan ve işletme ruhsatı alabilmek için gerekli olan belgelerden bir tanesi de itfaiye raporudur. Genellikle yangın raporu veya yangın ruhsatı olarak bilinse de yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya itfaiye uygunluk belgesi olarak kullanılmaktadır. İşletmelerin itfaiye raporu alabilmesi için, işletmenin bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olması gerekmektedir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, detaylı ve bir çok etmene göre düzenlemeler ve gereklilikler içermektedir. Bu yüzden özellikle kapsamlı yapılarda ya da spesifik iş kollarında itfaiye raporu alımında bir uzmanla çalışmak hem maliyet hem de zaman açısından kazançlı olabilir. Bir uzmana danışmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İtfaiye Raporu Alabilmek İçin neler gereklidir?

İtfaiye raporu alabilmek için başvuru yapıldıktan sonra yapıyı ve işletmeyi denetlemek üzere gelen görevliler temel olarak şu konularda denetim gerçekleştirecektir:

 • Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu.
 • Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.
 • Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu.
 • Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu.
 • Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu.
 • Duman dedektör tesisatının uygunluğu.
 • Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu.
 • Sulu yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın hidrantlarının uygunluğu.
 • Gazlı yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • FM200 gazlı söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • N2 Azot gazlı söndürme sistemleri.
 • Argon gazlı yangın söndürme sitemleri.

İtfaiye Raporu başvurusu İçin gerekli evraklar nelerdir?

İtfaiye raporu başvurusunda bulunmak için şu belgelere ihtiyaç duyulmaktadır:

 • Müracaat formu (Ruhsat ve denetim müdürlüklerinden veya internet sitelerinden temin edilebilir)
 • Yetkilinin İmza sirküleri ya da vekâletname
 • İlgili yerin kira kontratı

Bazı belediyelerde bunlara ek olarak şu belgeler de istenebilmektedir:

 • Yapı kullanma izin belgesi
 • Numarataj belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi

İtfaiye Raporunun amacı nedir?

İtfaiye Raporunun amacı, her türlü yapının, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında çıkabilecek yangın ihtimalinin minimum seviyeye indirilmesini ve bu yangın sebebiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını önleyerek ya da en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangından önce ve yangın sırasında alınacak önlemlerin, tahliye ve söndürme organizasyonunun kriterlerini belirlemek ve bu kriterlerin uygunluğunun tespit ve denetimini gerçekleştirmektir.

İtfaiye raporu nereden alınır? Nereye başvurulur?

İtfaiye Raporu almak için bağlı bulunulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliğinden başvuru yapılır.

İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler için ise belediye tarafından alınan başvurular İtfaiye Görüş Programı üzerinden çevrimiçi olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliğine iletilecektir.

Bu işletmelerin müdürlüğe doğrudan başvuruları gerekmemekte ve başvuru kabul edilmemektedir.

whatsapp icon