#

Binaların iskan ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli olan belgelerden biri olan itfaiye uygunluk raporu, yangın raporu diye tabir edilen aslında yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya itfaiye uygunluk raporu olan belgedir. Bir işyerinin itfaiye uygunluk raporu alabilmesi, içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygunluğuna bağlıdır.

İtfaiye Uygunluk Raporu Alabilmek İçin Neler Gereklidir?

 • Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu.
 • Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.
 • Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu.
 • Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu.
 • Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu.
 • Duman dedektör tesisatının uygunluğu.
 • Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu.
 • Sulu yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın hidrantlarının uygunluğu.
 • Gazlı yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • FM200 gazlı söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • N2 Azot gazlı söndürme sistemleri.
 • Argon gazlı yangın söndürme sitemleri.

İtfaiye Uygunluk Raporu İçin Uzmanlarımızla Çalışmak İster misiniz ?

İtfaiye Uygunluk Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Müracaat formu (Ruhsat ve denetim müdürlüklerinden veya internet sitelerinden temin edilebilir)
 • Yetkilinin İmza sirküleri ya da vekâletname
 • İlgili yerin kira kontratı

Bazı belediyelerde bunlara ek olarak şu belgeler de istenebilmektedir:

 • Yapı kullanma izin belgesi
 • Numarataj belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi

İtfaiye Uygunluk Raporunun Amacı Nedir?

İtfaiye Uygunluk Raporunun amacı, her türlü yapının, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında çıkabilecek yangın ihtimalinin minimum seviyeye indirilmesini ve bu yangın sebebiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını önleyerek ya da en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangından önce ve yangın sırasında alınacak önlemlerin, tahliye ve söndürme organizasyonunun kriterlerini belirlemek ve bu kriterlerin uygunluğunun tespit ve denetimini gerçekleştirmektir.

İtfaiye Uygunluk Raporu Nereden Alınır? Nereye Başvurulur?

İtfaiye Uygunluk Raporu alacaklar için müracaatlar, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği kayıt bölümünden başvuru formu doldurularak yapılır.

İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler ilçe belediye başkanlığına başvuru yapacak olup alınan başvurular İtfaiye Görüş Programı üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından çevrimiçi olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliğine iletilecektir.

İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler için müdürlüğe doğrudan müracaat alınmamaktadır.

whatsapp icon