SEVESO Hakkında

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK:


SEVESO II

Bilindiği üzere endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, kazalara karşı hazırlıklı olma ve kazanın gerçekleşmesi durumunda müdahale ile 96/82/EC sayılı Tehlikeli maddeleri içeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi’nin (Seveso II Direktifi) ülkemiz mevzuatına uyumu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca Türkiye’de Seveso II Direktifi’nin Uyumlaştırılması Projesi gerçekleştirilmiştir ve proje çıktısı olarak Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik çalışmaları tamamlanmış ve Yönetmelik 1811 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yönetmelik daha sonra “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ” olarak 31 Aralık 2013 tarihinde yenilendi ve yürürlüğe girdi.

Çevre Kanununun 12.Maddesi 4. Paragrafında yer alan

(Değişik:26/04/2006-5491/9md.) …..ilgiler çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, kullandıkları hammadde yakıt, Çıkardıkları ürün ve atıklar ile üretim şemalarını, acil durum planlarını izleme sistemleri ve kirlilik raporları ile diğer bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Bakanlığa veya yetkili denetim birimine bilgi vermek zorundadırlar….)’’hükmü gereğince ve yürütülmekte olan çalışmaların devamı olarak alt ve üst seviyeli tesisleri belirlemek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi kazalara karşı hazırlıklı olma ve müdahale aşamalarında koordineli hareket etmek ülkemizde söz konusu yönetmelik kapsamında bulunan Seveso tesislerini belirlemek amacıyla tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayicilerin Çevre Bakanlığının hazırladığı online.cevre.gov.tr sayfasından bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bildirimle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen irtibata geçiniz.

Bu bağlamda söz konusu Kanun’un ilgili maddesi gereğince ve yürütülmekte olan çalışmaların destekleyici olarak tehlikeli kimyasal bulunduran tüm sanayi tesislerinin Bakanlığa bildirim yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca SEVESO II yönetmeliği 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 29. maddesine de eklenmiş denetleme sorumluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da verilmiştir.

Bildirimlerini yapan ve alt veya üst seviyeli olarak belirlenmiş kurumların yerine getirmesi gereken farklı sorumluluklar bulunmaktadır.

whatsapp icon