Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Şişli Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Şişli Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Şişli Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Şişli Belediyesi

 • Kira Kontratı
 • Yer tapulu ise tapu fotokopisi
 • Emlak Beyanı
 • Çevre Beyanı
 • Binanın tamamını gösteren dış cephe resmi
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • 6 Kg’lık Yangın Tüpü Fotokopisi (her 100 metrekare için 1 adet)
 • İskanı olmayan yerler için Fenni Rapor
 • Tapuda mesken olan yerler için muvafakatname
 • SGK Dökümü
 • Şirketse Şirket Sözleşmesi, İmza Sirküsü ve Faaliyet Belgesi
 • Sağlık Raporu (Hijyen Belgesi)
 • Ustalık Belgesi
 • Motor ve Tesisat Beyanı
 • Deşarj İzin Belgesi (Oto yıkamalarda-İski’den alınacak)
 • Kazan Muayene Raporu (Çamaşırhanelerde-Makine Mühendisler Odasından alınacak)
 • Yetkili kişi değil ise vekaletname

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Şişli Belediyesi

 • Kira Kontratı
 • Yer tapulu ise tapu fotokopisi
 • Emlak Beyanı
 • Çevre Beyanı
 • Binanın tamamını gösteren dış cephe resmi
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • 6 Kg’lık Yangın Tüpü Fotokopisi (her 100 metrekare için 1 adet)
 • İskanı olmayan yerler için Fenni Rapor
 • Tapuda mesken olan yerler için muvafakatname
 • SGK Dökümü
 • Şirketse Şirket Sözleşmesi, İmza Sirkü ve Faaliyet Belgesi
 • Sağlık Raporu (Hijyen Belgesi)
 • Ustalık Belgesi
 • Motor ve Tesisat Beyanı
 • Yetkili kişi değil ise vekaletname

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Şişli Belediyesi

 • Kira Kontratı
 • Yer tapulu ise tapu fotokopisi
 • Emlak Beyanı
 • Çevre Beyanı
 • Binanın tamamını gösteren dış cephe resmi
 • Esnaf ve Sanatkarlar Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • 6 Kg’lık Yangın Tüpü Fotokopisi (her 100 metrekare için 1 adet)
 • İskanı olmayan yerler için Fenni Rapor
 • Tapuda mesken olan yerler için muvafakatname
 • SGK Dökümü
 • Şirketse Şirket Sözleşmesi, İmza Sirküsü ve Faaliyet Belgesi
 • Sağlık Raporu (Hijyen Belgesi)
 • Ustalık Belgesi
 • Motor ve Tesisat Beyanı
 • Deşarj İzin Belgesi (Oto yıkamalarda-İski’den alınacak) 17- Kazan Muayene Raporu (Çamaşırhanelerde-Makine Mühendisler Odasından alınacak)
 • Kazan Muayene Raporu (Çamaşırhanelerde-Makine Mühendisler Odasından alınacak)
 • Yetkili kişi değil ise vekaletname

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email