Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Arnavutköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Arnavutköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Arnavutköy Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Arnavutköy Belediyesi

 • Ruhsat Beyan Formu
 • Kiracılardan Kira Sözleşmesi
 • 2 Adet Vesikalık Resim
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Kolluk Görüşü
 • Mesafe Krokisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Sağlık Raporu
 • Kat Maliklerinden Muvafakatname
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Oda ve Sicil Kayıt Belgeleri

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Arnavutköy Belediyesi

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Arnavutköy Belediyesi

 • Ruhsat Beyan Formu
 • Kiracılardan Kira Sözleşmesi
 • Motor Beyannamesi
 • İtfaiye Raporu (Rapor Gerektiren İşyerlerinden)
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • İSKİ Gayrisıhhi Müessese Görüşü (Belge Gerektiren İşyerlerinden)
 • ÇED Görüşü (Belge Gerektiren İşyerlerinden)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi (Belge Gerektiren İşyerlerinden)
 • Oda ve Sicil Kayıt Belgeleri

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email