Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Ataşehir Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Ataşehir Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Ataşehir Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

İşyerleri İçin Ruhsat Başvurusunda İstenen Belgeler – Ataşehir Belediyesi

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
 • Tapu Fotokopisi (Temin edilememesi halinde Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) Müdürlükçe sorgulanır. )
 • İşyerinin bulunduğu yapıya ait belge (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Ruhsatı ,yok ise; 12.10.2004 tarihi öncesinde alt yapı hizmetlerinin götürüldüğüne dair belge (Elektrik, su, telefon, kanal bağlantı yazısı veya doğalgaz faturası dökümü)
 • Muvafakatname (Umuma açık ve tapu kütüğünde mesken gözüken işyerlerinden)
 • Kira Kontratı
 • Vergi Mükellefiyeti Kaydı (Müdürlükçe e-vergi kaydı sorgulaması kaydı yapılır.)
 • Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası)
 • Ustalık Belgesi (Gerekli işyerlerinden)
 • Yetki Belgesi veya Bayilik Sözleşmesi (Emlak Bürosu, Şans Oyunları Bayii, Sigorta Acenteleri, Fatura Ödeme Merkezleri vb.)
 • Atık Yönetimi Taahhütnamesi (Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden temin edilir)
 • SGK – Sigortalı Hizmet Listesi
 • Hijyen Eğitimi Belgesi (İşyeri çalışanlarına ait)
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (Umuma açık işyerlerinden istenir)
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi (Umuma açık işyeri sahiplerinden veya mesul müdüründen istenir)
 • Atık su Deşarj İzin Belgesi / GSM Ruhsat Görüşü (Gayrisıhhi işyerlerinden istenir)
 • ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir (ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için)
 • Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Gayrisıhhi işyerlerinden istenir)
 • Sanayi Sicil Belgesi (Gayrisıhhi işyerlerinden istenir)
 • İşletme Kayıt Belgesi (Gerekli işyerlerinden istenir.)
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet – şahıslardan istenir)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email