Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Avcılar Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Avcılar Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Avcılar Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Avcılar Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu
 • Kat Maliki ise Tapu örneği, değilse Kira Kontratı
 • Vergi levhası
 • Mülk sahiplerinden Muvafakatname (Umuma Açık İşyerlerinden)
 • Çalışan beyanı (Umuma Açık İşyerlerinden)
 • Şirketlerde imza sirküleri ve sicil gazetesi
 • Esnaf odası faaliyet belgesi (şirketlerde ticaret odasından)
 • Ustalık belgesi (lokantalar ve kuaförler vb. için şart)
 • Çalışma İzin Belgesi (Yabancı Uyruklulardan)
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Avcılar Belediyesi

 • Başvuru Beyan Formu
 • Kat Maliki ise Tapu örneği, değilse Kira Kontratı
 • Vergi levhası
 • Mülk sahiplerinden Muvafakatname (Umuma Açık İşyerlerinden)
 • Çalışan beyanı (Umuma Açık İşyerlerinden)
 • Şirketlerde imza sirküleri ve sicil gazetesi
 • Esnaf odası faaliyet belgesi (şirketlerde ticaret odasından)
 • Ustalık belgesi (lokantalar ve kuaförler vb. için şart)
 • Çalışma İzin Belgesi ( Yabancı Uyruklulardan)
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Avcılar Belediyesi

 • Vergi Levhası
 • Kira Kontratı
 • Muvafakatname (Konut altındaki işletmeler için)
 • Motor Beyannamesi
 • Emisyon İzni (Gereken İşyerlerinden)
 • Beyan Formu
 • İSKİ Deşarj İzin Belgesi (Gereken İşyerlerinden)
 • CE Uygunluk Belgesi (Gereken İşyerlerinden)
 • Çalışma İzin Belgesi (Yabancı Uyruklulardan)
 • Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi Başvurusu (Gereken İşyerlerinden)
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email