Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Yangın Yükü Nedir?

Yangın Yükü, yönetmelikte (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik) “bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve mj/m2 olarak ifade edilen büyüklük” olarak tanımlanmıştır.

Daha yalın bir ifadeyle yangın yükü yapının bir bölmesindeki yanabilir malzemelerin bir yangın durumunda ne yoğunlukta bir ısı üreteceğinin hesaplanmasıdır.

Yangın Yükü Hesabı Ne İşe Yarar ?

Yangın Yükü Hesabı, yapıların, yapıdaki bölmelerin, belirli bir bölgenin, hatta ve hatta şehirlerin olası yangın riskini sınıflandırmakta kullanılmaktadır. Özellikle de yanıcı özelliğe sahip maddelerin kullanıldığı üretim ve endüstri tesislerinde yangın yükünün hesaplanması ve buna göre planlama yapılmasının önemi çok büyüktür.

Yangın Yükü Hesaplanırken Neler Dikkate Alınır ?

Yangın yükü hesaplamasında, hesaplamaya konu bölge ya da yapının inşaat tarzı ve inşaatta kullanılan malzemelerin yanısıra yapıda ya da bölgede bulunan yanıcı özellikteki maddeler, bu maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri ve hesaplama konu alanın yüz ölçümü dikkate alınması gereken etmenlerdir.

Kullanıcı Yükü Nedir?

Yangın yükü konusunun geçtiği her noktada kullanıcı yüküne değinilmemesi mümkün değildir. Zira Yangın yükü hesaplamasının birincil amacı yangın olasılığını hesaplayarak muhtemel can kayıplarının ya da yaralanmaların önüne geçmektir. İkincil ve takip eden amaçları mal kayıpları, iş gücü kayıpları şeklinde sıralanabilir.

Kullanıcı yükü bir alanda bulunma olasılığı en fazla insan sayısını ifade eder.

Kullanıcı yükü hesaplaması, yangın ya da acil bir durum esnasında yapıda ya da hesaplamaya konu bölgede bulunan kişilerin güvenle dışarıya ya da güvenli bir bölgeye tahliyesini sağlayabilmek için alınması gereken önlemlerin ve bulundurulması gereken ekipmanların belirlenmesi ve planlanmasında kullanılmaktadır. Örneğin kaçış mesafelerinin, plana dahil edilmesi gereken kaçış adedinin, acil durum aydınlatmalarının, acil durum yönlendirme levhalarının, merdiven boyutlarının, merdiven adedinin belirlenmesinde kullanıcı yükü mutlaka hesaba katılmaktadır.

Yangın Yükü Hesap Raporu

Yukarıda da detaylandırıldığı üzere Yangın Yükü Hesaplaması ve bu hesaba göre konu bölge ya da yapıdaki Yangın Yükü İndeksinin belirlenerek riskin sınıflandırılması hayati öneme sahiptir. Bu derece önemli bir konuda profesyonellerle çalışmak riski farklı açılardan ele alarak ve öngörüde bulunarak sağlıklı planlama yapılmasına olanak sağlayacaktır. Firmamız konuyu her açıdan değerlendirebilecek alanında deneyimli uzmanlardan kurulu kadrosuyla hesaplama ve planlama ve hatta uygulama aşamalarında sağlam bir destek sağlayarak güvenle ilerlemenize olanak sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili bizimle irtibata geçebilirsiniz.