Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri
Yangın Güvenlik Danışmanlığı

İtfaiye Raporunun Amacı Nedir?

İtfaiye Raporunun amacı, her türlü yapının, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında çıkabilecek yangın ihtimalinin minimum seviyeye indirilmesini ve bu yangın sebebiyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını önleyerek ya da en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangından önce ve yangın sırasında alınacak önlemlerin, tahliye ve söndürme organizasyonunun kriterlerini belirlemek ve bu kriterlerin uygunluğunun tespit ve denetimini gerçekleştirmektir.

İtfaiye Raporu Danışmanlığı

  • Ruhsat alınmak istenen yapının ilgili yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü yaparız.
  • Uygun olmayan noktalar tespit edildiğinde bunların uygun hale getirilmesi için gerekenleri ve bu gerekliliklerin en pratik ve ekonomik yöntemlerini tespit ederiz.
  • Uygulama ekiplerine yapılması gerekenleri tarif ederiz, ve iş bitiminde doğru şekilde yapılıp yapılmadığının kontrolünü yaparız.
  • Hepsi tamamlandıktan sonra dileyen firmalar için ilgili kurumda işlemin takibini yapar ve İtfaiye Uygunluk Raporunu alırız.