Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Acil Durum Tahliye Planı Nedir?

Acil Durum Tahliye Planı Nedir?

Acil Durum Planı (Acil Durum Tahliye Projesi) ile Acil Durum Eylem Planı genellikle birbiri ile karıştırılmaktadır. Bu sebeple öncelikle bu kavramlara göz atalım.

Acil Durum Eylem Planı Nedir?

Yaşanabilecek acil durumlarda işyeri personelinin alması gereken tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin anlatılması, planlaması ve gerekli tatbikatların yapılması aşamalarının bütününe acil durum eylem planı denir.

Acil Durum Eylem Planı her işyerinin ve her bir katın özelliklerine göre hazırlanmalıdır.

Acil Durum Eylem Planında acil durumların tespiti ve bu durumlarla karşılaşıldığında müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi gereklidir.

Acil Durum Eylem Planı hazırlanırken sadece mevcut çalışanlar değil, işyerinin ve yapının kapasitesine göre bulunması muhtemel çalışan sayısı, ziyaretçi ve müşteri sayısı dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Acil Durum Tahliye Planı Nedir ?

Karşılaşılabilecek acil durum karşısında içeride bulunanların tahliyesini planlamak için hazırlanan, kaçış yollarının, kaçış yönlerinin, çıkış kapılarının, müdahale envanterlerinin ve yangından korumalı ya da korumasız bölümlerin belirtildiği ve gösterildiği krokiye Acil Durum Tahliye Planı denir.

Bu plan kimi zaman acil durum krokisi ya da yangın kaçış planı olarak anılsa da aslında tüm acil durumlara karşı hazırlanıp planlanır.

Tahliye Planı’nda kaçış yolları, çıkış kapıları ve müdahale envanterleri sembollerle belirtilmektedir. Plan üzerinde sembol açıklamaları ve uygulama kuralları da yer almalıdır.

Bu tahliye planı sembol ve işaretlerinin mevzuata ve ISO7010 Uyarı Sembolleri Uluslararası Standartlarına uygun olması gerekmektedir

Acil Durum Tahliye Planında bu belirtilenlere ek olarak ilk yardım malzemelerinin bulunduğu noktalar, görev paylaşımları, görevlendirme yapılan personelin iletişim bilgileri ve de acil durumlarda yardım talep edilecek kamu kurumlarının iletişim bilgileri bulunabilir.

Acil Durum Tahliye Planı Danışmanlığı ?

Acil Durum Tahliye Planı yapının, yapı çevresinin, işyerinin ve sektörün risk analizi yapılarak hazırlanmalıdır. Bu risk analizi bilir kişilerce yapılabileceğinden ve yaşanması muhtemel her acil durumun hesaba katılması gerektiğinden Acil Durum Tahliye Planı Danışmanı ihtiyacı doğmuştur.

Danışmanlık hizmeti verecek firmanın ekibinin tecrübeli ve acil durumlar konusunda eğitimli olması çok önemlidir. Acil Durum Tahliye Planı sadece bir krokiden ibaret değildir. Bu plan hayati tehlike riskine karşı çoğu zaman en önleyici unsurlardan biridir. Bu sebeple de danışmanlık alınacak firmanın iyi tahlil edilmesi önemlidir.

Acil durumlarda ilk müdahale unsuru olan kurum İtfaiyedir. Ekibinde itfaiye tecrübesi bulunan personellerin yanı sıra inşaat, elektrik ve makine mühendislerini de bulunduran firmamız yapıyı her yönüyle tahlil ederek en güvenli tahliye planını ortaya çıkarma ve uygulama konusunda üstün yetkinliğe sahiptir.

YangınProjeleri.com olarak danışmanlık hizmetimizde Acil durum tahliye planınızı yönetmeliğe ve ilgili standartlara uygun olarak hazırlıyor tüm ekibin onayını alarak son şeklini veriyoruz.

Acil Durum Tahliye Planının Önemi

Tahliye Planı, acil durumlarda can güvenliği açısından ne kadar önemliyse, bu planın işinin ehli kişilerce hazırlanması da o derece önemlidir. Uzman kişilerce hazırlanan bir tahliye planı başa gelebilecek bir felaket sonrası yaşanabilecek pişmanlığı en aza indirecek ve hatta bu felaketten hiç yara almadan kurtulmanızı sağlayacaktır.

Tahliye Planının bulunmaması durumunda denetleyici kurum tarafından yaptırım uygulanması söz konusudur.

Sizin de bir acil durum tahliye planına ya da diğer deyişle kaçış planına ihtiyacınız varsa uzman ekibimizle çalışabilir, işinin uzmanlarıyla çalışmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Güncel Yangın Yönetmeliği’ni incelemek için tıklayınız.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email