Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Bağcılar Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Bağcılar Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Bahçelievler Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bağcılar Belediyesi

 • Tapu Senedi
 • Yapı Ruhsatı
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Bina sakinlerinin yapılarında Umuma Açık ve Eğlence Yerinin açılmasına izin verdiklerini belirten muvafakatname belgesi
 • Taahhütname
 • Faaliyet Belgesi (Şahıs ise)
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Şirket ise)
 • Sicil Tasdiknamesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Kira Sözleşmesi
 • Sağlık Raporu
 • İnternet Filtresi Faturası (İnternet Cafe vb.)
 • Kamera Sistemi Faturası (İnternet Cafe, İçkili Lokanta vb.)
 • İç Mekan Basit Krokisi
 • Vergi Borcu Yoktur Belgesi
 • Geçici Koruma Kimlik Belgesi
 • Çalışma İzni Belgesi (Geçici Koruma)
 • Vekaletname
 • İşyeri İlaçlama Faturası
 • Hijyen Eğitim Sertifikası

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bağcılar Belediyesi

 • Tapu Senedi
 • Yapı Ruhsatı
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Yangın Tüpü Faturası
 • İşyerinin Adresinin Bulunduğu Meslek Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Odası Belgesi (Şirket ise)
 • Ticaret Tasdiknamesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Kira Sözleşmesi
 • Ustalık Belgesi
 • İşyeri Ruhsat Düzenlenebilmesi İçin Mükelleften Alınan Taahhütname
 • Vergi Borcu Yoktur Belgesi
 • Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Yabancı Uyruklu Çalışanlar İçin)
 • Mali Sorumluluk Sigortası (İkinci el kara taşıtı ticaretinde zorunludur.)
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi (İkinci el kara taşıtı ticaretinde zorunludur.)
 • Vekaletname
 • İşyeri İlaçlama Faturası
 • Hijyen Eğitim Sertifikası

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bağcılar Belediyesi

 • Tapu Senedi
 • Yapı Ruhsatı
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Faaliyet Belgesi (Şahıs ise)
 • Oda Kayıt Belgesi
 • Ticaret Odası Belgesi (Şirket ise)
 • Sicil Tasdiknamesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 • Kira Sözleşmesi
 • Gıda üretim işyerlerinden alınan, işyerinin bulunduğu bina sakinlerinin işyerlerinin açılmasına muvafakatname etkilerine dair belge
 • Taahhütname
 • Gıda üretim işyerlerinden, atık yağ oluşturması halinde belge
 • Katı Atık Sözleşmesi
 • İşletme Hakkının Devri Sözleşmesi
 • Kapasite Raporu
 • Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
 • Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrol Raporu
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrol Raporu
 • Kompresör Periyodik Kontrol Raporu
 • İSTOÇ Yönetiminden Alınan Hisse Yazısı
 • MASSİT Yönetiminden Alınan Hisse Yazısı
 • YÜZYIL OTO CENTER Yönetiminden Alınan Hisse Yazısı
 • Vergi Borcu Yoktur Belgesi
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Sözleşmesi
 • İşyeri Hekimliği Sözleşmesi
 • Risk Değerlendirme Sözleşmesi
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Geçici Koruma Kimlik Belgesi
 • Çalışma İzni Belgesi
 • Mali Sorumluluk Sigortası
 • Yetki Formu
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi
 • Vekaletname
 • İşyeri İlaçlama Faturası
 • Hijyen Eğitim Sertifikası

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email