Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Bakırköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Bakırköy Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Bakırköy Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bakırköy Belediyesi

 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi (Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Kontratı
 • Mesken ise; Bina Maliklerinden Muvafakatname
 • Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Ustalık – Yetki Belgesi
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • E-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • 1000m² büyük ise; Tasdikli Ruhsat Projesi
 • Yangın Söndürme Tüpünün Fatura Fotokopisi
 • Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi
 • Mesul Müdür Atama Kararı (Şirket ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bakırköy Belediyesi

 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi (Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Kontratı
 • Mesken ise; Bina Maliklerinden Muvafakatname
 • Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Ustalık – Yetki Belgesi (Kuaför, Güzellik Salonları ve Masaj Salonları, Lokanta vb. )
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • E-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Bakırköy Belediyesi

 • Vergi Levhası
 • Tapu Fotokopisi ( Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz.)
 • Kira Kontratı
 • Mesken ise; Bina Maliklerinden Muvafakatname
 • Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Ustalık – Yetki Belgesi
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • E-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • 1000m² büyük ise; Tasdikli Ruhsat Projesi
 • Yangın Söndürme Tüpünün Fatura Fotokopisi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca iş güvenliği hizmeti alındığına dair belge sözleşme

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email