Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Beşiktaş Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beşiktaş Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beşiktaş Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Ruhsat Başvurusunda İstenen Belgeler – Beşiktaş Belediyesi

 • Dilekçe
 • 1 Adet Tapu Fotokopisi
 • Kira Kontratı
 • Güncel Tarihli Vergi Levhası
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Faaliyet Gösterilen Yer için)(Şirket)
 • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Faaliyet Gösterilen Yer için)(Şirket)
 • İmza Sirküler (Şirket)
 • Esnaf Sicil Tasdiknamesi (Faaliyet Gösterilen Yer için) (Şahıs)
 • Faaliyet Belgesi (Faaliyet Gösterilen Yer için) (Şahıs)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs)
 • Vekaletname (İmza Yetkilisi Dışında İşlem Yapacaklar için)
 • Çevre Temizlik Vergisi Makbuz Fotokopisi veya Borcu Olmadığına Dair Belge
 • Yangın Söndürme Cihazı Alım veya Dolum Fatura Fotokopisi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için Çalışanlardan İstenen Belgeler – Beşiktaş Belediyesi

 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Adli Sicil (Sabıka) Kaydı
 • Mesul Müdürlük Sözleşmesi
 • Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Resmi Sağlık Kurumlarından Alınacak Sağlık Raporu
 • Yerleşim Belgesi

Mesul Müdürlük İçin İstenen Belgeler – Beşiktaş Belediyesi

 • Ruhsat Fotokopisi
 • Mesul Müdür Tayin Belgesi (Şirket ise karar defteri noter tasdikli – Şahıs ise noterden tayin edilecek)
 • Mesul Müdür Sözleşmesi (Noterden)
 • Savcılık Raporu (Sabıka Kaydı)
 • Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden)
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Güncel Vergi Levhası Fotokopisi

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email