Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Beylikdüzü Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beylikdüzü Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beylikdüzü Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beylikdüzü Belediyesi

 • MÜRACAAT FORMU
 • VERGİ NO VE BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ ADI
 • KİRA KONTRATI
 • TAPU SENETİ
 • T.C. KİMLİK NO
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • İMZA SİRKÜSÜ
 • USTALIK BELGESİ
 • VEKALETNAME
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN)
 • VEKALETNAME
 • MUVAFAKATNAME
 • KAT MALİKLERİ KURULU OY BİRLİĞİ KARARI
 • TAAHHÜTNAME
 • SAĞLIK RAPORU
 • İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİ
 • İŞYERİ RUHSAT PROJESİ
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 • MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ
 • MEVZUAT GEREĞİ İSTENECEK BELGELER
 • KAT MALİKLERİ KURULU OY ÇOKLUĞU KARARI
 • İTFAİYE RAPORU (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beylikdüzü Belediyesi

 • MÜRACAAT FORMU
 • VERGİ NO VE BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ ADI
 • KİRA KONTRATI
 • TAPU SENETİ
 • T.C. KİMLİK NO
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • İMZA SİRKÜSÜ
 • USTALIK BELGESİ
 • VEKALETNAME
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN)
 • VEKALETNAME
 • MUVAFAKATNAME
 • KAT MALİKLERİ KURULU OY BİRLİĞİ KARARI
 • TAAHHÜTNAME
 • SAĞLIK RAPORU
 • İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİ
 • İŞYERİ RUHSAT PROJESİ
 • MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ
 • ANTRENÖRLÜK BELGESİ
 • MEVZUAT GEREĞİ İSTENECEK BELGELER
 • İTFAİYE RAPORU (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beylikdüzü Belediyesi

 • MÜRACAAT FORMU
 • VERGİ NO VE BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ ADI
 • KİRA KONTRATI
 • TAPU SENETİ
 • T.C. KİMLİK NO
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • İMZA SİRKÜSÜ
 • USTALIK BELGESİ
 • VEKALETNAME
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN)
 • MUVAFAKATNAME
 • TAAHHÜTNAME
 • SAĞLIK RAPORU
 • İŞLETME DEVİR SÖZLEŞMESİ
 • İŞYERİ RUHSAT PROJESİ
 • MESUL MÜDÜR SÖZLEŞMESİ
 • ANTRENÖRLÜK BELGESİ
 • MEVZUAT GEREĞİ İSTENECEK BELGELER
 • SANAYİ SİCİL BELGESİ
 • KAPASİTE RAPORU
 • ÇED RAPORU VEYA ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR YAZISI
 • DEŞARJ İZNİ
 • EMİSYON İZNİ
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
 • NACE KODLARINDAKİ TEHLİKE GRUBUNA GÖRE RİSK ANALİZİ VEYA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ
 • İTFAİYE RAPORU (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email