Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Beyoğlu Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beyoğlu Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Beyoğlu Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beyoğlu Belediyesi

 • BAŞVURU BEYAN FORMU
 • SİCİL NUMARASI (Borcu yoktur yazısı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosu (Belediye))
 • TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI ((Aslı görüldükten sonra iade edilecektir) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.)
 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)
 • YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI FATURASI
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ(Ekmek fırını ile akaryakıt istasyonları…için istenir.)
 • İŞYERİNİN BASİT KROKİSİ
 • MESUL MÜDÜRLÜK SÖZLEŞMESİ (Yönetim Kurulu Karar Tutanağı Asıl Suret)
 • ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ (Şirket ise)
 • TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO) (Şirket ise)
 • İMZA SİRKÜLERİ (Noter Tasdikli Sureti) – ŞİRKET KAŞESİ – VEKALETNAME (Şirket ise)
 • UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) – PTT Merkezlerinden alınacaktır. (Şirket ise)
 • T.C. KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ (Şahıs ise)
 • YERLEŞİM YERİ BELGESİ (E-Devlet Kapısı İnternet Sayfasından alınacaktır.) (Şahıs ise)
 • SAĞLIK RAPORU (Aile Hekimi veya Devlet/Özel Hastane) (Şahıs ise)
 • İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli Asıl Suret) – VEKALETNAME (Şahıs ise)
 • İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Şahıs ise)
 • ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Şahıs ise)
 • USTALIK BELGESİ (Lokantalardan istenir. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı olacaktır.) (Şahıs ise)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beyoğlu Belediyesi

 • BAŞVURU BEYAN FORMU
 • SİCİL NUMARASI (Borcu yoktur yazısı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosu (Belediye))
 • TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI ((Aslı görüldükten sonra iade edilecektir) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.)
 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)
 • YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI FATURASI
 • USTALIK BELGESİ (Lokanta pastane ve kuaförlerden istenir. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı olacaktır.)
 • ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ (Şirket ise)
 • TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO) (Şirket ise)
 • İMZA SİRKÜLERİ (Noter Tasdikli Sureti) – ŞİRKET KAŞESİ – VEKALETNAME (Şirket ise)
 • UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) – PTT Merkezlerinden alınacaktır. (Şirket ise)
 • T.C. KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ (Şahıs ise)
 • YERLEŞİM YERİ BELGESİ (E-Devlet Kapısı İnternet Sayfasından alınacaktır.) (Şahıs ise)
 • SAĞLIK RAPORU (Aile Hekimi veya Devlet/Özel Hastane) (Şahıs ise)
 • İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli Asıl Suret) – VEKALETNAME (Şahıs ise)
 • İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Şahıs ise)
 • ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Şahıs ise)
 • USTALIK BELGESİ (Lokanta pastane ve kuaförlerden istenir. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı olacaktır.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Beyoğlu Belediyesi

 • BAŞVURU BEYAN FORMU
 • SİCİL NUMARASI (Borcu yoktur yazısı. Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosu (Belediye))
 • TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI ((Aslı görüldükten sonra iade edilecektir) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.)
 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
 • ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)
 • YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI FATURASI
 • MOTOR BEYANNAMESİ – MAKİNE YERLEŞİM PROJESİ (3 Adet Olacaktır)
 • YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ(Ekmek fırını ile akaryakıt istasyonları…için istenir.)
 • ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ (Şirket ise)
 • TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO) (Şirket ise)
 • İMZA SİRKÜLERİ (Noter Tasdikli Sureti) – ŞİRKET KAŞESİ – VEKALETNAME (Şirket ise)
 • UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) – PTT Merkezlerinden alınacaktır. (Şirket ise)
 • T.C. KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ (Şahıs ise)
 • YERLEŞİM YERİ BELGESİ (E-Devlet Kapısı İnternet Sayfasından alınacaktır.) (Şahıs ise)
 • SAĞLIK RAPORU (Aile Hekimi veya Devlet/Özel Hastane) (Şahıs ise)
 • İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli Asıl Suret) – VEKALETNAME (Şahıs ise)
 • İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Şahıs ise)
 • ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Şahıs ise)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email