Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Fatih Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Fatih Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Fatih Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Fatih Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (İnternet sitesinden veya Fatih Belediyesi Müdürlüğünden temin edilebilir.)
 • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi, Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi (E-Vergi levhası sorgulaması ile temin edilebilmesi halinde istenmez.)
 • Yapı Kullanma İzin belgesi
 • Kira Kontratı veya Tapu Senedi
 • Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname
 • Yabancı Uyruklu şahıslar için Çalışma İzin Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan temin edilecektir.)
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü Yangın Önleme Amirliği’nden alınacak olan İtfaiye Uygunluk Belgesi (Müracaat dış yazışma ile Fatih Belediyesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.)
 • Yetkili kolluk kuvvetinin genel asayiş ve güvenlik yönünden görüş tahkikatı (Müracaat dış yazışma ile Fatih Belediyesi Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.)
 • Şirkete ait İmza Sirküleri (Tüzel Kişiler İçin)
 • Faaliyet Belgesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Vekaleten işlem yapan kişilerden vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adi Ortaklıklarda Noterden Adi Ortaklık Sözleşmesi (Her ortak için belgeler ayrı ayrı istenir.)
 • Noter tarafından düzenlenmiş İşletme Hakkı Devir senedi (İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa)
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı Devir Alınacak İşyerinin (İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa)
 • Vefat halinde (İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa)
 • Veraset Belgesi (İşyeri devir alınarak ruhsatlandırılacaksa)
 • Noter tarafından düzenlenmiş feragatname (Ruhsat Varislerden birinin adına çıkacaksa, diğer varislerin tek tek haklarını ruhsat alacak kişiye devretmesi gerekmektedir.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Fatih Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (İnternet sitesinden veya Fatih Belediyesi Müdürlüğünden temin edilebilir.)
 • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi, Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi ( E-Vergi levhası sorgulaması ile temin edilebilmesi halinde istenmez.)
 • Kira Kontratı veya Tapu Senedi
 • Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname (Tapuda Mesken görülen yerlerde açılacak işyerleri için)
 • Yabancı Uyruklu şahıslar için Çalışma İzin Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından temin edilecektir.)
 • İtfaiye Uygunluk Belgesi (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İşyeri nevine göre Meslek odası veya Ticaret Odası Kaydı (Gerçek kişiler için)
 • Şirkete ait İmza Sirküleri (Tüzel Kişiler İçin)
 • Faaliyet Belgesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Vekaleten işlem yapan kişilerden vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adi Ortaklıklarda Noterden Adi Ortaklık Sözleşmesi

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Fatih Belediyesi

 • Başvuru / Beyan Formu (İnternet sitesinden veya Fatih Belediyesi Müdürlüğünden temin edilebilir.)
 • Maliye Vergi Levhası Fotokopisi, Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi ( E-Vergi levhası sorgulaması ile temin edilebilmesi halinde istenmez.)
 • Kira Kontratı veya Tapu Senedi
 • Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname (Tapuda Mesken görülen yerlerde açılacak işyerleri için)
 • Yabancı Uyruklu şahıslar için Çalışma İzin Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından temin edilecektir.)
 • İtfaiye Uygunluk Belgesi (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • İşyeri nevine göre Meslek odası veya Ticaret Odası Kaydı (Gerçek kişiler için)
 • Şirkete ait İmza Sirküleri (Tüzel Kişiler İçin)
 • Faaliyet Belgesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler İçin)
 • Vekaleten işlem yapan kişilerden vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adi Ortaklıklarda Noterden Adi Ortaklık Sözleşmesi

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email