Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Güngören Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Güngören Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Güngören Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Güngören Belediyesi

 • Vergi Açılış/Yoklama Belgesi (Şube Açılışı Veya Adres Nakli Durumunda)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Başvuru Beyan Formu
 • Vergi Levhası
 • Hijyen Eğitimi Belgeleri
 • Kira Sözleşmesi (TL Bazında) Ve Tapu Fotokopisi
 • Şirketler İçin Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri Ve Faaliyet Belgesi
 • Yangın Söndürme Cihaz Faturası (Tarihi 1 Yılı Geçmemek Şartıyla)
 • Bağlı Bulunduğu Oda Kayıt Ve Faaliyet Belgesi (Esnaf Sicil Kaydı)
 • Kat Maliklerinden Noter Onaylı Muvafakatname (Mesken Olan Binalarda)
 • İkametgah Belgeleri (Umuma Açık Ist.Eğl.Yerlerinden)
 • Adli Sicil Kayıtları (Umuma Açık Ist.Eğl.Yerlerinden)
 • Ruhsatın Devri Durumunda Ruhsat Devir Sözleşmesi (İşyeri Adresi Ve İş Şekli Değişmemek Şartıyla)
 • Yabancı Uyruklu İşletmeciler İçin İkamet Tezkeresi Ve Çalışma İzin Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi/Yapı Kayıt Belgesi
 • Güvenlik Kameraları Ve Kayıt Sistemi Bulundurulması. (En Az 7 Gün Kayıt Yapabilen)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs İse)
 • Bağlı Olduğu Oda Kayıt Belgesi (Şahıs İse)
 • Şirket Kaşesi (Şirket İse)
 • İmza Sirküleri (Şirket İse)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket İse)
 • Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Şirket İse)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Güngören Belediyesi

 • Vergi Açılış/Yoklama Belgesi (Şube Açılışı Veya Adres Nakli Durumunda)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Başvuru Beyan Formu
 • Vergi Levhası
 • Hijyen Eğitimi Belgeleri
 • Kira Sözleşmesi (TL Bazında) Ve Tapu Fotokopisi
 • Şirketler İçin Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri Ve Faaliyet Belgesi
 • Yangın Söndürme Cihaz Faturası (Tarihi 1 Yılı Geçmemek Şartıyla)
 • Bağlı Bulunduğu Oda Kayıt Ve Faaliyet Belgesi (Esnaf Sicil Kaydı)
 • İşyeri Sahibi Adına Ustalık Belgesi (Ustalık Belgesi Olan Çalışanıyla Noter Onaylı Süresiz İş Sözleşmesi)
 • Kat Maliklerinden Noter Onaylı Muvafakatname (Mesken Olan Binalarda)
 • Ruhsatın Devri Durumunda Ruhsat Devir Sözleşmesi (İşyeri Adresi Ve İş Şekli Değişmemek Şartıyla)
 • Yabancı Uyruklu İşletmeciler İçin İkamet Tezkeresi Ve Çalışma İzin Belgesi
 • Baca Temizliği Belgesi (Baca Kullanan İşyerlerinden)
 • Meskenlerin İşyeri Olarak Kullanılması Durumunda Kat Maliklerinin Oy Birliği İle Muvafakatname
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi/Yapı Kayıt Belgesi
 • İşletme Kayıt Belgesi (İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nden)
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs İse)
 • Bağlı Olduğu Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Şirket Kaşesi (Şirket İse)
 • İmza Sirküleri (Şirket İse)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket İse)
 • Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Şirket İse)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Güngören Belediyesi

 • Vergi Açılış/Yoklama Belgesi (Şube Açılışı Veya Adres Nakli Durumunda)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Başvuru Beyan Formu
 • Vergi Levhası
 • Kira Sözleşmesi (TL Bazında) Ve Tapu Fotokopisi
 • Şirketler İçin Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri Ve Faaliyet Belgesi
 • Yangın Söndürme Cihaz Faturası (Tarihi 1 Yılı Geçmemek Şartıyla)
 • Kat Maliklerinden Noter Onaylı Muvafakatname (Mesken Olan Binalarda)
 • Makine Yerleşim Projesi (Gerekli Durumlarda)
 • Ruhsatın Devri Durumunda Ruhsat Devir Sözleşmesi (İşyeri Adresi Ve İş Şekli Değişmemek Şartıyla)
 • Taahhütname
 • Topraklama Raporu (Gerekli Durumlarda)
 • Kompresör Fenni Muayene Raporu (Kompresör Varsa)
 • Vinç (Calaskal) Fenni Muayene Raporu (Vinç-Calaskal Varsa)
 • Yabancı Uyruklu İşletmeciler İçin İkamet Tezkeresi Ve Çalışma İzin Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi/Yapı Kayıt Belgesi
 • İş Güvenliği Taahhütnamesi (Başvuru Esnasında Doldurulacaktır)İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi
 • Üretim Ve İmalat Faaliyet Olanlardan Sanayi Sicil Belgesi Veya Başvurduğuna Dair Belge
 • 2 Adet Fotoğraf (Şahıs İse)
 • Bağlı Olduğu Oda Kayıt Belgesi (Şahıs ise)
 • Şirket Kaşesi (Şirket ise)
 • İmza Sirküleri (Şirket ise)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Şirket İse)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email