Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

İtfaiye Raporu Başvurusundan Sonraki Süreçler

İtfaiye Raporu Başvurusundan Sonraki Süreçler Nelerdir?

  • Başvuruyu yapan işletmeler programa göre belirlenen tarihte ziyaret edilir. Bu ziyaret esnasında kontrolör tarafından ilgili yerin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilir.
  • Ziyareti gerçekleştiren kontrolör gerekli tetkikleri (başvuruya konu olan yerin yangın dolapları, yangın hidrantları, su deposu, yangın pompaları, jeneratör, yangın söndürme tüpleri, yangın ihbar butonları, ihbar sistemleri, sprinkler sistemleri, acil çıkış kapıları vs.) gerçekleştirerek raporunu iki kopya halinde hazırlar, bu rapor imza altına alınır ve onay makamının onayına sunulur.
  • Gerçekleştirilen tetkiklerde ilgili yönetmeliğe uygun bulunmayan yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması için 30 gün süre verilir. Bu sürede gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmezse başvuru reddedilir.
  • Onaylanan başvurularda ise imzalı itfaiye raporu bir kopyası belediye başkanlığı kuryesi tarafından ruhsat denetim müdürlüğünden teslim alınır, diğer kurumlara yazılan raporlar ise postalanmak üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Personel ve Kalem Şefliği tarafından teslim alınır.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email