Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

İtfaiye Uygunluk Raporu Nedir?

İtfaiye Uygunluk Raporu Nedir? Amacı ve Gerekli Evraklar Nelerdir? Nereden Alınır ve Nereye Başvurulur?

İtfaiye uygunluk raporu, yangın raporu olarak da tabir edilen, binaların iskân ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli belgelerden bir tanesidir. Yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu ya da itfaiye uygunluk belgesi olarak geçmektedir. Bir işyerinin itfaiye raporu alabilmesi için içinde bulunduğu binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olması gerekmektedir.
İtfaiye uygunluk raporunu alabilmek için ilgili yönetmelik doğrultusunda aşağıdaki şartların ve önlemlerin uygunluğu gerekmektedir.

 • Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu.
 • Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.
 • Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu.
 • Elektrik ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu.
 • Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
 • Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu.
 • Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu.
 • Duman dedektör tesisatının uygunluğu.
 • Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu.
 • Sulu yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Köpüklü yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu.
 • Yangın hidrantlarının uygunluğu.
 • Gazlı yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • Karbondioksit söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • FM200 gazlı söndürme sistemlerinin uygunluğu.
 • N2 Azot gazlı söndürme sistemleri.
 • Argon gazlı yangın söndürme sitemleri.

İtfaiye Uygunluk Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Müracaat formu (Ruhsat ve denetim müdürlüklerinden veya internet sitelerinden temin edilebilir)
 • Yetkilinin İmza sirküleri ya da vekâletname
 • İlgili yerin kira kontratı

Bazı belediyelerde bunlara ek olarak şu belgeler de istenebilmektedir:

 • Yapı kullanma izin belgesi
 • Numarataj belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi

İtfaiye Uygunluk Belgesinin Amacı Nedir?

İtfaiye raporunun amacı, kamu kurumları, özel kuruluşlar veya gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapının, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve çıkabilecek bir yangın sebebiyle oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını gerçekleştirmektir.

İtfaiye Uygunluk Belgesi Nereden Alınır? Nereye Başvurulur?

Müracaatlar, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği kayıt bölümünden başvuru formu doldurularak yapılır.
İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler ilçe belediye başkanlığına başvuru yapacak olup alınan başvurular İtfaiye Görüş Programı üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından çevrimiçi olarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliğine iletilecektir.
İlçe Belediye Başkanlıklarından çalışma ruhsatı alacak olan işletmeler için müdürlüğe doğrudan müracaat alınmamaktadır.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email