Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Kağıthane Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Kağıthane Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Kağıthane Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kağıthane Belediyesi

 • Başvuru Formu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Bina Emlak Vergi Beyannamesi
 • Esnaf Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı
 • Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
 • Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname
 • Noterden Taahhütname
 • Sağlık Raporu
 • Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kağıthane Belediyesi

 • Başvuru Formu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Bina Emlak Vergi Beyannamesi
 • Esnaf Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı
 • Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
 • Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname
 • Ustalık Belgesi
 • Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi
 • Makine Yerleşim ve Elektrik Projesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kağıthane Belediyesi

 • Başvuru Formu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Kontratı Aslı ve Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Bina Emlak Vergi Beyannamesi
 • Esnaf Meslek Odası veya Ticaret Odası Kaydı
 • Ustalık Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
 • Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kat Maliklerinden Alınacak Muvafakatname
 • Ustalık Belgesi
 • Bitkisel Atık Yağ Toplama Sözleşmesi
 • Makine Yerleşim ve Elektrik Projesi
 • Deşarj kalite Kontrol Ruhsatı
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email