Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Kartal Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Kartal Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Kartal Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kartal Belediyesi

 • Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir)
 • Kira Sözleşmesi
 • Tapu Senedi
 • Esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu esnaf sicil müdürlüğünün adı (Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.)
 • Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise belgesi
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Özürlülerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler ile ilgili belge

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Kartal Belediyesi

 • Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir)
 • Kira Sözleşmesi
 • Tapu Senedi
 • Esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu esnaf sicil müdürlüğünün adı (Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.)
 • Ustalık Belgesi
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise belgesi
 • Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
 • İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email