Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Küçükçekmece Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Küçükçekmece Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Küçükçekmece Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Küçükçekmece Belediyesi

 • Adres tespiti
 • Noter tasdikli tapu fotokopisi
 • Noter tasdikli kira kontratı
 • İskan belgesi (2 Adet)
 • İç ve dış cepheden resim
 • Oda ve faaliyet belgesi
 • Sabıka kaydı (Şahıs ise)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi arkalı önlü (TC Kimlik Numarası) (Şahıs ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • 2 adet vesikalık resim (Şahıs ise)
 • Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde kat maliklerinin %51 oy çokluğu kararı, tapuda mesken olarak görünen yerlerde kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar
 • Vergi levhası
 • Ticari Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İmza sirküleri (Şirket ise)
 • Vergi levhası

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Küçükçekmece Belediyesi

 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Vergi Levhasının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (TC Kimlik Numarası) (Şahıs ise)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Yangın söndürme cihazı (6 kglık) fatura fotokopisi
 • İskan belgesi
 • Ustalık gerektiren işyerlerinden ustalık belgesi
 • Oda kayıt fotokopisi
 • Ticari Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İmza sirküleri (Şirket ise)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Küçükçekmece Belediyesi

 • Vergi Levhasının aslı ve fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratını aslı ve fotokopisi
 • İskan belgesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi arkalı önlü (TC Kimlik Numarası) (Şahıs ise)
 • Kat maliklerinden muvafakatname
 • Sorumlu müdür sözleşmesi
 • Emisyon izni veya analiz raporu
 • Deşarj izni veya analiz raporu
 • Ticari Sicil Gazetesi (Şirket ise)
 • İmza sirküleri (Şirket ise)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email