Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Otel İtfaiye Raporu

Otel İtfaiye Raporu Nasıl Alınır?

Tüm işletmelerde olduğu gibi otellerde de açılış ve işletme için bazı izin ve belgelerin alınmış olması ve otelin bazı şartlar dahilinde düzenlenmiş olması zorunludur. Bu alınması gereken belgeler arasında itfaiye raporu ya da itfaiye ruhsatı olarak bilinen itfaiye uygunluk belgesi de bulunmaktadır.

Oteller için itfaiye raporunun alınabilmesi için herhangi bir yangın durumunda can, mal ve itibar kaybı yaşanmasının önüne geçebilmek için alınması gereken tedbirler ya da uygulanması gereken bazı kurallar ve yapısal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu gereklilikler yerine getirildikten sonra işletme yetkilisi ya da vekili işlemleri başlatır. Otel için itfaiye raporu şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için bir itfaiye görevlisi gelerek oteli yerinde inceler ve tutanak tutar. Bu tutacağın olumlu ya da olumsuz olması durumuna göre işletme sahibi ya otel için itfaiye raporunu alır ya da yeni düzenlemeler yapması istenir. Bu düzenlemeleri de yaptıktan sonra yeniden başvuru yapar ve yerinde inceleme için yeniden randevu alır ve süreç yeniden başlar.

Oteller İçin İtfaiye Ruhsatı Alınması Zorunlu mudur?

Otel için itfaiye ruhsatı alınması zorunlu olduğundan bu rapor olumlu olana kadar işletmeyi hizmete sokmak mümkün değildir.

Bu sürecin otel işletmecisi/sahibi kendi imkanlarıyla aşabileceği gibi; ki bu durumda süreç biraz sancılı ve yavaş işleyecektir; uzman bir ekipten de destek alabilir.

Oteller İçin İtfaiye Raporu Danışmanlığı

Otellerde itfaiye raporu konusunda uzman olmayan kişilerce üretilen çözümler çoğu zaman en ekonomik ya da pratik yol olmamaktadır. Firmamız kadrosunda yer alan itfaiye tecrübesi olan uzmanlar ve mühendisler ile müşterileri için en ekonomik ve uygulanması çabuk ve pratik olabilecek çözümü üreterek sürecin sizin açınızdan sancısız geçmesini sağlayabilecek düzeyde hizmet vermektedir.

Uzmanlarımız itfaiye raporu alması gereken oteller için yalnızca tespit yapmakla kalmamakta aynı zamanda uygulama ekiplerine gerekli yönlendirmeleri de yapmaktadır. Aynı zamanda iş bitiminde uygulama ekiplerinin yaptıkları işin sonucunun kontrolünü de gerçekleştirerek otelin itfaiye ruhsatı alımında hiçbir sorunla karşılaşmamasını da garanti altına almaktadır.

Dileyen müşterilerimiz için vekalet yoluyla ilgili kamu kurumunda otel için itfaiye raporu alım işlemlerini de ekibimiz takip etmekte ve itfaiye raporunu almaktadırlar. Otel işletmecisi müşterilerimiz de bu arada diğer işlemler ile meşgul olarak süreci hızlandırma imkanı bulmaktadırlar.

Tüm işlemler bitip otel için itfaiye raporu alındıktan sonra otel ruhsatı için gereken diğer evraklarla birlikte otel için alınan itfaiye raporu da onay merciine sunularak başvuru işlemleri tamamlanmış olur.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email