Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Şile Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Şile Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Şile Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Şile Belediyesi

 • Kira sözleşmesi
 • Tapu sureti
 • Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Adı ve Vergi No
 • T.C. kimlik numarası
 • Ustalık Belge No (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
 • Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
 • Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi
 • Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Şile Belediyesi

 • Kira sözleşmesi
 • Tapu sureti
 • Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Adı ve Vergi No
 • T.C. kimlik numarası
 • Ustalık belgesi (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
 • Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu
 • Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabibi
 • Sosyal tesislerin durumu (tuvalet, lavabo, banyo/duş, pisuar, mutfak, diğer)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email