Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Sultanbeyli Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Sultanbeyli Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Sultanbeyli Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Sultanbeyli Belediyesi

 • Kira Sözleşmesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • Ustalık Belgesi
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Esnaf Sicil Belgesi (Oda Kaydı)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Mesafe Krokisi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Sultanbeyli Belediyesi

 • Kira Sözleşmesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • Ustalık Belgesi
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Esnaf Sicil Belgesi (Oda Kaydı)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Mesafe Krokisi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler

 • Kira Sözleşmesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • Ustalık Belgesi
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • ÇED Raporu
 • Tehlikeli Atık Lisans Belgesi
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email