Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Üsküdar Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Üsküdar Belediyesi işletme ruhsatı için istenen belgeler

Üsküdar Belediyesi‘ne işletme ruhsatı için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

Umuma Açık İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Üsküdar Belediyesi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil belgesi (Çalışanların)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Vergi Levhası
 • Kira Sözleşmesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Sicil gazetesi (Kuruluş gazetesi) fotokopisi (Şirket ise)
 • İmza sirküsü fotokopisi (Şirket ise)
 • Faaliyet belgesi fotokopisi (Şirket ise)

Sıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Üsküdar Belediyesi

 • Yangın Söndürme Cihazı Fatura Fotokopisi (30 Kişiden Az İşçi Çalıştıran Yerlerden)
 • Tapu (Fotokopi) (Kiracılar Getirecek)
 • Kira Kontratı Fotokopisi (Aslı Görülecek)
 • İmza Beyanı (Noterden / Şahıslardan)
 • Devir Sözleşmesi (Noterden)
 • Ustalık Belgesi
 • Mesul Müdürlük Sözleşmesi
 • Hepatit B / Hepatit C
 • HIV
 • Lokantalardan Atık Yağ Sözleşmesi
 • Tapuda Daire Geçen İşyerlerinden Kat Maliklerinden Muvafakatname
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Vergi Levhası
 • Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi) (Fotokopi) (Şirket İse)
 • İmza Sirküsü (Fotokopi) (Şirket İse)
 • Faaliyet Belgesi (Şirket İse)

Gayrisıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler – Üsküdar Belediyesi

 • Yangın Söndürme Cihazı Fatura Fotokopisi (30 Kişiden Az İşçi Çalıştıran Yerlerden)
 • İtfaiye Raporu (Raporunuzu almak için tıklayınız.)
 • Motor Beyanı (İlgilisi Tarafından Doldurulacak)
 • Tapu (Fotokopi) (Sadece Kiracı Olanlar Getirecektir.)
 • Kira Kontratı Fotokopisi (Aslı Görülecek)
 • İmza Beyanı (Noterden) (Şahıslardan)
 • Devir Sözleşmesi (Noterden)
 • İski Uygunluk Belgesi (Oto Yıkama Ve Halı Yıkama)
 • Portör
 • Sicil Gazetesi (Kuruluş Gazetesi) (Fotokopi) (01.10.2003 Tarihinden Önce Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlananlardan İstenilir.) (Şirket İse)
 • İmza Sirküsü (Fotokopi) (Şirket İse)

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email