Yangın Danışmanlığı, itfaiye raporu alımı, Tasarım kriter raporu, acil durum tahliye planı, risk analiz raporu ve yangın yükü raporu hizmetleri

Zeytinburnu Belediyesi iskan için istenen belgeler

Zeytinburnu Belediyesi iskan için istenen belgeler

Zeytinburnu Belediyesi‘nden iskan ruhsatı ya da diğer adıyla Yapı Kullanım İzin Belgesi almak için başvurulduğunda ilgili ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.

İskan için istenen belgeler – Zeytinburnu Belediyesi

 • Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. Kimlik No belirtilmiş)
 • İş Bitirme tutanağı
 • SGK borcu yoktur yazısı
 • İSKİ bağlantı onayı
 • Tesisat iskânı
 • Yeditepe veraset ve intikal vergi dairesi yazısı
 • Röperli Kroki
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Fen İşleri Müdürlüğü kaldırım yazısı
 • İtfaiye müdürlüğünden veya danışmanlık firmasından alınacak yangın önlemleri uygunluk yazısı
 • Yapı Denetim Teknik Rapor
 • Yapının mahallen tetkik ve kontrolü
 • Yapı kullanma izin belgesi harçlarının ödenmesini müteakip yazılır
 • Fotoğraflar

Not – 1 : Bu sayfadaki veriler editörlerimiz tarafından belli aralıklarla güncellenmektedir ancak güncelliği garanti edilemez. Lütfen ilgili belediyenin sitesini de ziyaret ediniz ve ilgili mevzuatı da okuyunuz.

Not – 2 : Yapılmak istenen işin niteliğine göre yukarıda sıralanan belgelere ek bilgi ve belge talep edilebilir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email